Onze expertise

Welkom op de website van VZW Inclusief H

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop der jaren hebben wij heel wat expertise opgebouwd.

 

We behouden het respect voor elke doelgroep: onze vzw gaat geen beslissingen nemen, noch suggesties geven voor aanpassingen voor andere doelgroepen zoals doven of blinden en slechtzienden. Integendeel, wij contacteren hen en leren zo van elkaar.

 

Wij hebben een expertise opgebouwd in toegankelijkheid, leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs, inschrijvingsrecht onderwijs, gelijke rechten, persoonlijk assistentiebudget, persoonsgebonden budget, persoonsvolgend budget, zorgverzekering, netwerking, project 2020, VN-verdrag etc.

 

 

Wij horen graag uw mening waar u meer informatie over nodig heeft. In een aantal gevallen gaan wij u doorverwijzen naar andere contactpartners die u beter kunnen helpen om te antwoorden op uw vraag.

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved